Общи условия между играта MOIGRAD.COM и играчите

Права и задължения на потребителите:

 1. С регистрацията си в MoiGrad.com потребителя се съгласява с всички права и задължения на MoiGrad.com.
 2. Потребителят може да играе MoiGrad.com само онлайн, след като се регистрира.
 3. Потребителят няма право да създава фалшиви профили, чрез които да играе, за да трупа виртуални пари.
 4. Потребителя няма право да използва скриптове, чрез които автоматично да извършва дейности в града и всякакви други дейности свързани с играта. При открито такова нарушение се взимат от виртуалните пари на потребителя минимум 50% или се изтрива акаунта без предупреждение!!
 5. Потребителят няма право да обижда, заплашва или тормози по някакъв начин други потребители.
 6. Потребителят придобива виртуални долари, чрез които може да купува виртуални сгради и коли.
 7. Потребителят не е длъжен да изпраща sms съобщения, за да придобива виртуални пари.
 8. Потребителят сам отговоря за своя профил в сайта MoiGrad.com, като поема пълна отговорност за стопанисването на своя профил и парола.
 9. Потребителя се задължава да проверява редовно общите условия, за да се информира за промени и допълнителни условия.
 10. Потребителя може да се свърже с администраторите на сайта чрез Обратна връзка с администратора на сайта или чрез лични съобщения, където има възможност да пише директно на администратора.

Права и задължения на MoiGrad.com:

 1. Администраторите на сайта MoiGrad.com имат право да изтриват профилите на всеки потребител без предупреждение, който е нарушил общите условия.
 2. За всеки изпратен sms MoiGrad.com добавя виртуални долари или жълтици в профила на изпращача на sms, за sms-и към кратки номера:
  • 1925 (1.00 лв без ДДС) получава 1000$
  • 1918 (2.00 лв без ДДС) получава 2000$
  • 1974 (4.00 лв без ДДС) получава 4000$
  • 1982 (5.00 лв без ДДС) получава 8000$

  • 1925 (1.00 лв без ДДС) получава 10 жълтици
  • 1918 (2.00 лв без ДДС) получава 20 жълтици
  • 1974 (4.00 лв без ДДС) получава 40 жълтици
  • 1982 (5.00 лв без ДДС) получава 50 жълтици
 3. Със виртуалните долари MoiGrad.com дава на потребителите възможност да купуват виртуални сгради и коли.
 4. MoiGrad.com не носи отговорност, ако потребителя не може да зареди сайта, понеже няма добра интернет връзка или има каквито и да е технически проблеми, свързани със собствения му компютър.
 5. MoiGrad.com осигурява постоянна връзка, но не отговаря, ако по технически причини бъде спрян достъпа до сайта и той временно не работи.
 6. MoiGrad.com се задължава да осигури обратна връзка с администраторите на сайта, чрез Обратна връзка с администратора на сайта или Личните съобщения, ако има възникнал проблем и си запазва правото да не отговаря, ако изпратеното съобщение не е пълно, съдържа обиди, написано е с латински букви или други подобни причини.
 7. Предвид вида на сайта и това, че се изисква често да се описва проблема, като се посочват точни данни MoiGrad.com не е задължен да осигурява обратна връзка, чрез телефон или в офис на място, но се задължава да осигурява навременна обратна връзка, съгласно точка 6.
 8. MoiGrad.com си запазва правото да променя и допълва общите условия, ако сметне за необходимо.